Відтиски печаток українських організацій 1920-30-х років

Джерело: Іван Гоменюк

Далі