Протокол з текстом присяги, прийнятої А. Волошином після призначення його на посаду прем’єр-міністра автономного уряду Підкарпатської Русі

26 жовтня 1938 р., м. Ужгород

ПРОТОКОЛ

Написаний дня 26 жовтня 1938 в канцелярії министра Д-ра Едмунда Бачинського в Ужгороді з нагоди зложення урядової присяги телефонічною дорогою министра для Підкарпатської Руси Мсгр. Августина Волошина до рук предсідника влади армадього генерала Яна Сирового в заступстві президента републіки на основі § 60 конституційної грамоти републіки Чехословацької.

Міністр для Підкарпатської Руси Августин Волошин точно о годині 16.40 перечитав до телефону слідуючу формулю присяги:

Присягаю на свою честь и свідомість, що буду совісно і всестороньо зповняти свої обов’язки і буду дбати про точне виконання конституційних та інших законів.

При складанні присяги були присутні як свідки генерал дивізії Олег Сватєк і віце-губернатор Підкарпатської Руси Др. Олександер Бескид.

Дано як вище.
Присягу складаючий: Августин Волошин

Свідки :
Генерал Олег Сватек
Віце-губернатор Підкарпатської Руси Др. Олександер Бескид

Джерело: Державний архів Закарпатської області. – Ф. 3. – Оп. 3. – Спр. 47.  Арк. 18. Відпуск. Карпатська Україна (1938-1939): Збірник документів і матеріалів. – Ужгород: Карпати, 2009. – С 44-45.