Свідоміші українські студенти, що виїздили з Карпатської України на студії до Праги були в переважній більшости орґанізовані в “Союзі Підкарпатських Руських Студентів”. Декотрі, щоби не стратили стипендії належали тайно до Союзу. Початок цієї першої студентської організації датується з 1921 року.

Продовж двадцяти років була це єдина організація молоді, що дуже багато поклала праці при освідомлюванні як свого студентського середовища так і народніх мас. Союз видав багато людей, що сьогодні займають ви-значніші місця в урядах Карпатської України, є професорами в гімназіях, інженерами в технічних урядах і т. д.

Управа Союзу кілька разів зверталася до адміністративних чинників в Празі, щоб дозволено вживати правильну назву: “Союз карпатських українських студентів”, але всі старання не увінчалися успіхом. Прага була глуха на домагання наростаючої молодої української генерації…

Хоч члени Союзу у внутрішньому діловодстві вживали назви українець, український, проте назовні не сміли. Цю назву взагалі заборонювано і іншим організаціям. Справи нераз набирали досить неприємного судового характеру. Багато разів доводилося боронити перед чеським судом національної назви нинішньому шефові пропаганди Др. Володимирові Комаринському. Перед двома роками врешті справа дійшла до Найвищого Трибуналу і… теж без успіху.

Щойно тепер, по важких 20-х роках українська студентська організація прийняла назву: “Союз Карпатських Українських Студентів у Празі”.

Джерела:

  • Бюлетень пресової служби Карпатської України. Хуст, 6 березня 1939.
  • ДАЗО. – Ф. 19. – Оп.З. – Спр. 970. – Арк. 28.