7 вересня 1938 р.

ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОДИХ УКРАЇНЦІВ

/Ужгород 4.9./ Цього дня відбулися установчі збори політичної організації молодих українців “Українська національна оборона”.

Ціллю організації є об’єднати українську молодь і людей молодих духом до оборони українських природних прав і спільного наступу на ворожі позиції серед українського населення.

На зборах проголошено, що українська національна оборона співпрацюватиме зі всіми українськими організаціями, що не йде в розріз з українським національним ідеалом і що під час виборів до сойму чи парламенту підпиратиме акцію першої Української Центральної Ради, яка буде стояти виключно на українському ґрунті.

До проводу УНО, що мав відтак перше своє засідання, увійшли члени: Дмитро Климпуш

Копія вірно: Начальник ССФ Облдержархіву (підпис) Панова
Основание: Газета “Нова свобода”, 7 вересня 1938 p., № 66.
Архів УСБУ в Закарпатській області. – Ф.7. – Спр. 1509. – Т. 3. – Арк. З /пакет/.

Джерело: Карпатська Україна: Документи і матеріали. Хроніка подій.Персоналії. Т. 1