Меморандум “Українського об’єднання в Карпатській Україні”, підготовлений В. Шандором, до президента Е. Бенеша з вимогами дотримання законів щодо Карпатської України

ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ!

В критичнім 1938 році перервалися між нами державно-правові зв’язки, які з’єднували нас через цілих двадцять літ. Якраз в тім останнім відтинку державно-правових змін показалися політичні чинники на Карпатській Україні та їхні приклонники в повнім та правдивім світлі. Наглядно показалося, на яку фальшиву карту грала велика більшість чеських політичних партій на Карпатській Україні протягом цілих двадцять років. Розходиться тут головно про штучне викликання спорів національних, релігійних та політичних, штуч-не покликання до життя та підтримка вже згори на смерть відсуджених всяких напрямків, між котрими був пануючим т. зв. великорусский, правильно кажучи – мадярський.

В найкритичнішім часі Чехословацької держави у 1938-1939 роках показали ці, так звані великорусскі мадярони, яких чеські політичні партії так щедро підтримували, як їм залежало на обороні та збереженні Чехословаччини. Наші твердження та докази, що так званий великорусский напрям не працює ані для Ужгорода, ані для Праги, але для Будапешта, чеські державні чинники вважали за неймовірні.

Підхоплене ворожою пропагандою і нею утримуване гасло української іреденти, було, є і буде у відношенні українців до Чехословацької держави все безпідставним та нелогічним.

Всупереч тому не можна злегковажити той факт, що українці Карпатської України у 1939 році зі зброєю в руках боронили границі держави проти нашого спільного ворога. Народ, котрий в обороні своєї вітчизни вхопився зброї, має вже й ідеологічну підставу своєї національної та політичної зрілості, і тому тільки його воля може бути здоровим джерелом права та тільки він може бути здоровою основою державного організму. Якраз в цім огляді державне ведення бувшої республіки на Карпатській Україні робило основну хибу, коли в нас, проти нас, злучувалось з різними ідеологічно сумнівними та штучно утвореними напрямками, а здорове українське народне ядро відсувало та проголошувало його за протидержавне. Наш народ завзято веде свій тяжкий життєвий бій, не склавши зброї в минулому, не складе її ані тепер, навіть тоді ні, коли внаслідок доносів т. зв.великорусских мадяронів є виставлений прямо нелюдським переслідуванням, шибеницям та вбивствам. З нинішнього бою вийде переможцем знову український народ, тому що тільки він являє собою ту незнищиму моральну силу, яка протягом тисячі літ протистояла всім ворожим атакам і – перемогла.

З’єднані долею і волею українського народу в Карпатській Україні у 1919 році з ЧСР і нав’язуючи якраз у цю пору наші спільні національні інтереси, принципово погоджуємося з Вашим закликом до співпраці, домагаємося, однак, щоб Ви спершу визнали такі наші домагання:

1. Конституційний закон ч. 328 від 22. 11. 1938 р. (36. з 1 р.) про автономію Підкарпатської Русі буде надалі діючим у повному обсязі, а в майбутньому буде служити як основа державно-правового становища Карпатської України.

2. Правове становище Карпатської України в питаннях господарських і соціальних буде аналогічне зі Словаччиною, головно, поки розходиться про маєток крайовий.

3. Як тільки на визволеній території Карпатської України владу і виконавчу міць візьме в руки призначений представник союзницьких армій, щоб був йому приділений, як дорадник, нами призначений громадянин з місцевого українського населення.

4. Принципове проголошення, що нинішня чехословацька влада на еміграції тепер і в майбутньому зрікається підтримки так званого великорусского напрямку, котрий є ворожий державі та нашим спільним інтересам, і що влада буде спиратися виключно на українське населення.

Рівночасно зазначуємо, що нашим уже були дані потрібні вказівки, щоб дома солідарно працювали зі всіма демократичними угрупуваннями.

Подаючи цей Меморандум, бажаємо собі, щоб нинішній і всі майбутні уряди Чехословаччини, маючи за собою таку багату практику з попередніх років, дійсно і щиро об’єдналися до співпраці з українським народом. В цім дусі нехай нам буде правилом спільний Інтерес наших народів та спільне добро держави.

Цей Меморандум подаємо в мовах українській та словацькій.

Українське об’єднання в Карпатській Україні

Джерело: Вікентій Шандор. Спомини. – Т. II. – Карпатська Україна 1939-1945. – Ужгород: Ґражда, 2000. – С 132-133.