Сл[ава] Іс[усу] Хр[исту]!

ВАШЕ ЕМІНЕНЦІЄ,
МИЛОСТИВИЙ ОТЧЕ МИТРОПОЛИТЕ!

Передовсім сердечно витаю Вашу Екселенцію з нагоди ювілею 40-літної архієрейської служби, а особливо, що добрий Ісус допоміг Вам перейти найгіршу неволю наших часів і визволив Вас з большевизму для дальшої праці душевного відродження нашого народу.

При цій нагоді дозволіть мені піддати одну скромненьку думку.

Для здійснення загального бажання релігійного об’єднання нашого народу чи не могли би Ви, Милостивий Отче Митрополите, з дозволом св. Отця звернутися до компетентних репрезентантів ук-раїнської автокефальної церкви так, що повстав наш український патріярхат.

Українсько-католицький патріярхат міг би заспокоїти всі сері-озні домагання автокефалістів, а свята єдність з католицькою церквою додала б нашому народові таку моральну силу і підпору, яка принесла б нам найкращі вигляди культурного розвитку і забезпечила б нашу самостійність.

Працю церкви міг би значно підперти, кромі інших інституцій, передовсім українсько-католицький університет, який мав би повстати у Львові, евентуально під веденням О.О. Василіан.

Молю Бога, щоб Вам дарував много сили і здоровля для здійснення Ваших ідей.

Цілую Вашу руку з глибокою пошаною поздоровляю Вас
Ваш син в Христі: Августин Волошин (особистий підпис)

Джерело: Архів ОУН в Києві. Машинопис. Оригінал.