Десь біля полудня поїхав Степан Клочурак до Праги, здається, був визваний туди. Чого він туди поїхав – ніхто не знає, але й не питається. Він і перед тим був тижнями в Празі.

Розв’язка прийшла сама вечором, коли почули ми вісті з празького радіо. Одна вістка впала між нас як бомба. Президент Гаха позбавив Юліяна Ревая виконування міністерських функцій, а міністром господарства назначив Степана Клочурака. Клочурак, як секретар аграрної партії, добре знався з Бераном, лідером чеських аграрів.

Клочурак став міністром – не біда, свій чоловік, старий український борець, організатор колишнього гуцульського повстання. Він давно мав стати третім міністром. Саме населення подекуди вимагало, посилаючи телеграми, щоб третім міністром був він. Справді тішимось його номінацією.

Але нещастя в тому, що відсунено таку активну людину, рухливого, енергійного, розумного і під кожним оглядом знаменитого провідника як Юліян Ревай! І то ще в час найважливіших переговорів у Німеччині! Тепер зв’язані йому руки, позбавлений можливості виступати від нашої влади урядово.

Ревая чехи не любили, занадто боронив він інтереси Карпатської України проти чеської сваволі. Ще кілька днів тому помандрували з Карпатської України сотні чехів, яких дали ми до диспозиції празького уряду.

Карпатська Україна у журналі «Пробоєм»

Замість чеських службовців до самої тільки пошти прийнято 70 українців та українок, але це ще замало. В пресі появився заклик до колишніх українських резервових вояків-телефоністів, щоби голосилися на поштову службу. Також завізвали ми українців, спеціалістів різних фахів у Чехословаччині, щоби негайно зголошували свої адреси. Візьмемо їх замість чехів.

Це є наша відповідь на прхаліаду, і саме через це чехи так страшно ненавидять міністра Ревая.

Побоюємось, що Клочурак не буде таким радикальним, а нам конче тепер потрібно сильної руки. Мусимо бути такими, інакше не позбудемося чеської опіки, а головно – чеського урядництва.

Особливо тепер, коли хочемо привести наш бюджет до рівноваги і зредукувати урядництво.

Та найбільшим нещастям є, що Прхала залишився і далі міністром, а вже просто катастрофою є для нас, що міністерські ресорти розділила Прага сама, незаконно, проти нашої конституції. Розділювання ресортів має перевести голова міністрів, отже прем’єр Волошин. Тут Прага грубо порушила наші права. Президент з паном Бераном полишили Волошина прем’єром і надалі, залишивши йому тільки ресорт шкільництва й судівництва, а найважливіший ресорт – міністерство внутрішніх справ, комунікацію, безпеку, пошту й телеграфи – віддано генералові Прхалі. Розпорядженням нашої влади урегульовано, що ресорт внутрішніх справ належить до прем’єра. А тепер усе те перевернено.