Засідання п’яте. Присутні 21 посол (всі ті, що були на першому засіданні, крім одного).

Голова Сойму А. Штефан (дзвонить):
– Відкриваю п’яте засідання і стверджую, що є присутніх 21 посол і таким чином Сойм Карпатської України може правосильно виносити рішення. Заявляю, що від влади Карпатської України був поданий Соймові Карпатської України законопроект закону ч. 2 про уповноваження урядові.

До слова зголосився один промовець, д-р Михайло Бращайко як референт. З огляду на пильність справи, прошу, щоб Сойм ухвалив законопроект без приписаної регуляміном процедури. Оскільки не буде закидів, Сойм Карпатської України винесе рішення, вислухавши перше читання й обговоривши законопроєкт, хоч друкованого проекту пп. послам не роздано та друге й третє читання відбудеться на черговому засіданні ще сьогодні.

Стверджую, що немає ніяких закидів та що Сойм годиться на таку процедуру. Прошу, щоб заступник секретаря пан д-р Стебельський прочитав законопроект закону ч. 2.
Д-р Стебельський (читає):

– Закон ч. 2. Сойм Карпатської України ухвалює цей закон:
Пар. 1. Сойм уповноважує Уряд, щоб за згодою Президента Карпато-Української Республіки видавав, аж до відкликання, розпорядження з самого закону. Це уповноваження не відноситься до зміни конституційних законів.

Пар. 2. Розпорядження видані за пар. 1. мають бути предложені Соймові на його найближчому засіданні. Інакше тратять обов’язуючу силу.

Пар. 3. Цей закон обов’язує із хвилиною його прийняття.

Голова Сойму:
– Уділюю слово послові панові д-рові Михайлові Бращайкові.

Д-р Михайло Бращайко:

– Світлий Сойме! З огляду на обставини, поручаю, щоб Сойм Карпатської України прийняв цей законопроект. Ми вповні довіряємо панові Президентові і нашій Владі, знаємо, що вони зроблять тільки те, що буде корисне для нашої Держави.

Голова Сойму Штефан:

– Дальших промовців нема, тому заряджую голосування. Оскільки не буде закидів, голосування відбудеться підняттям руки. Закидів немає, тому прошу, щоб ті посли, що є за прийняття закону ч. 2, підняли руку. Стверджую, що 21 посол голосував за законопроектом ч. 2.

Цим вичерпана програма, і засідання скінчено о годині 18.42.
В дальших двох засіданнях відчитано вдруге і втретє закон ч. 2 за присутністю 21 посла і тим і цей закон став зараз таки обов’язуючим.

Отак відбулось історичне засідання першого Сойму Карпатської України. Вже маємо свою суверенну державу, маємо Соймом ухвалену законну назву, мову, герб, прапор, ніхто не може сказати, що якісь самозванці накинули. Ні, народ 93-ма відсотками голосуваня через свій легальний, законний Сойм опечатав, ухвалив те, про що мріяв віками.

Та що з того, коли чути гармати. Дикий азіат рішив брутально своїм брудним чоботом здавити вимріяну Волю.

Джерело: Василь Ґренджа-Донський. Щастя і горе Карпатської України: Щоденник. Мої спогади і переживання.