Депутати Сойму Карпатської України

Сойм Карпатської України, таблон

Сойм Карпатської України, таблон

По центру: Президент Карпатської України о. А. І. Волошин;

Перший ряд зліва направо: М. П. Долинай, Ю. М. Бращайко, Ю. І. Ревай, А. О. Штефан, С. С. Клочурак;

Другий ряд: Ф. І. Ревай, С. Ю. Росоха, Л. Романюк, А. Дутка, М. М. Тулик, Д. С. Німчук, М. М. Бращайко, І. І. Грига, М. М. Мандзюк;

Третій ряд: В. І. Комаринський, М. Різдорфер, А.-Є. Олдофреді, М. Дрбал, Г. Т. Мойш, М. Д. Марущак, К. І. Феделеш, В. І. Климпуш, о. Ю. І. Станинець;

Четвертий ряд: В. П. Щобей, І. О. Ігнатко, Ю. Г. Пазуханич, І. І. Перевузник, А. І. Довбак, П. П. Попович, І. Ф. Качала, В. І. Лацанич.

* * *

Джерела і література

Державний архів Закарпатської області. – Ф. 2558, оп. І, спр. 4551, 466, 1678, 5369, 3739–3742 (Репресовані діячі Карпатської України).

 1. Бандусяк М. Посол сойму (Про Поповича)//Новини Закарпаття. – 1997. – 15 липня.
 2. Бандусяк М. Постать доктора Володимира Комаринського // Карпатська Україна і «Карпатська січ». Матеріали конферен­ції. – Ужгород: Карпати–Ґражда, 1999. – 41–43.
 3. Бедь В. В. Вибори до першого сойму Карпатської України //Срібна земля. – 2005. – 12 лютого.
 4. Белень М. Карпатська Україна у портретах. – Ужгород, 1998.
 5. Бендас С., Бендас Д. Священики-мученики, сповідники вірності. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – С. 252–253.
 6. Бойчук В. Син Срібної землі. До 100-річчя з дня народження Д. Німчука //Новини Закарпаття. – 1997. – 21 жовтня.
 7. Веґеш М. Авґустин Волошин (1874–1945) // Календар «Просвіти» на 1994 рік. – Ужгород: Патент, 1994. – С. 70–73.
 8. Веґеш М., Туряниця В. Короткий життєпис Авґустина Волошина (1874–1945). – Ужгород, 1995.
 9. Веґеш М. Степан Клочурак //Календар «Просвіти» на 1995 рік. – Ужгород: Ґражда, 1995. – С. 50–51.
 10. Веґеш М., Горват Л. Юліан Ревай (1899–1979) // Карпатська Україна у портретах. – Ужгород, 2000. – С. 3–8.
 11. Веґеш М., Кляп М., Тарасюк В., Токар М. Авґустин Волошин. Життя і помисли президента Карпатської України. – Ужгород: Карпати, 2005.
 12. Гаврош О. Лацаничі //Новини Закарпаття. – 2001. – 6 жовтня.
 13. Ганич О. О. Авґустин Волошин – президент Карпатської України (До 125-річчя з дня народження). – Ужгород: Карпати–Ґражда. – С. 17–27.
 14. Герзанич В. Сенатор сойму (Про В. Лацанича) // Срібна земля. – 1997. – 6 листопада.
 15. Гомоннай В. Видатний педагог Закарпаття (Про Авґустина Волошина) // Новини Закарпаття. – 2003. – 25 березня.
 16. Довганич О. Доля міністра Карпатської України (Про посла сойму С. Клочурака). – Ужгород: Карпати-Ґражда, 1999. – 34–40.
 17. Довганич О. Посли сойму Карпатської України (І. О. Ігнатко, М. М. Мандзюк, І. І. Перевузник) // Старий замок – Паланок. – 2006. – 2–8 березня.
 18. Довганич О. Посол сойму – Авґустин Штефан // Старий замок – Паланок. – 2006. – 12–18 січня.
 19. Довганич О. Посол сойму Карпатської України Григорій Теодорович Мойш // Старий замок – Паланок. – 2006. – 2–8 лютого.
 20. Довганич О. Федір Ревай – голова УНО // Календар «Просвіти» на 2000 рік. – Ужгород, 2000. – С. 164–165.
 21. Довганич О. Міністри Карпатської України: Ю. Бращайко – видатний діяч «Просвіти»; М. Долинай – доля міністра //Науковий збірник товариства «Просвіта» в Ужгороді. – Ужгород, 2000. – С. 226–228.
 22. Довганич О. У тенетах «Смершу». Репресовані діячі Карпатської України. – Ужгород, 2002.
 23. Зейкан Ю. Таємниці каштелю Конвера. Згадує Ю. Станинець //За українське Закарпаття. – Ужгород: Ґражда, 1994. – С. 74–76.
 24. Ільницький В. Той перший крок до своєї державності // Новини Закарпаття. – 1991. – 13 лютого.
 25. Куля Ф. Кирило Феделеш – педагог, перекладач, публіцист. До 120-річчя від дня народження // Календар «Просвіти» на 2001 рік. – Ужгород, 2001. – С. 147–150.
 26. Куля Ф. А., Куля Я. В., Вакула Н. С. Микола Різдорфер – лікар, громадський діяч на Закарпатті у 20–30-х роках ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – Вип. 24. – Ужгород, 2005. – С. 183–184.
 27. Лемак В. В. Сойм Карпатської України, події березня 1939 р. (правовий аналіз) // Молодь – Україні. Науковий записник молодих вчених УжДУ. – Ужгород, 1995. – С. 371–380.
 28. Лопіт І. Іван Грига (1879–1939) //Календар «Просвіти» на 1994 рік. – Ужгород: Патент, 1994. – С. 73–76.
 29. Мушинка М. Лицар волі. Життя і політично-громадська діяльність Степана Клочурака. – Ужгород, 1995.
 30. Пекар А. Отець Кирило Феделеш – «апостол тверезості» // Календар «Просвіти» на 2000 рік. – Ужгород, 2000. – С. 62–63.
 31. Ребрик Н. Вшановуючи Юрія Станинця //Календар «Просвіти» на 1996 рік. – Ужгород, 1996. – С. 128–131.
 32. Ревай Ю. 100 років від дня народження Авґустина Штефана // Календар «Просвіти» на 1993 рік. – Ужгород: Патент, 1993. – С. 24–27.
 33. Росоха С. Сойм Карпатської України. – Львів: Меморіал, 1991.
 34. Росоха С. Спомини. Події та люди на моєму життєвому шляху. – Торонто – Ужгород: Мистецька лінія, 2001.
 35. Сас Ф. Брати Юлій і Михайло Бращайко // Календар «Просвіти» на 1994 рік. – Ужгород: Патент, 1994. – С. 73–76.
 36. Філіп Л. Педагог, політичний діяч, посол сойму Карпатської України // Календар «Просвіти» на 2000 рік. – Ужгород, 2000.
 37. Федака Д. Духовні ораниці Юрія Станинця // Наш рідний край. – 1999. – № 6–7. – С. 14.
 38. Федака П. Борець за правду і волю рідного народу. До 100-річчя з дня народження Авґустина Штефана // Пам’ять рідної землі. – Ужгород, 1996.
 39. Федака П. Визначний громадський політичний і державний діяч. До 100-річчя з дня народження Юліяна Ревая //Календар «Просвіти» на 1999 рік. – Ужгород, 1999. – С. 168–170.
 40. Федака П. Визначний громадсько-політичний діяч, педагог, просвітянин. До 110-­річчя народження Авґустина Штефана // Календар «Просвіти» на 2003 рік. – Ужгород, 2003. – С. 35–38.
 41. Федака П. Погляд з відстані часу. До 90-річчя з дня народження Степана Росохи // Новини Закарпаття. – 1998. – 28 травня.
 42. Федака С. Авґустин Волошин. Коротка біографія. – Ужгород, 2005.
 43. Хланта О. Він був депутатом сойму Карпатської України // Календар «Просвіти» на 2000 рік. – Ужгород, 2000. – С. 146–148.
 44. Худанич В. Юліан Ревай – прем’єр-міністр Карпатської України (1899-1979) // Карпатська Україна і «Карпатська січ». Матеріали конференції. – Ужгород: Карпати: Ґражда, 1999. – С. 28–33.
 45. Цупа І. Сенатор сойму з Верховини (Про В. Лацанича) // Новини Закарпаття. – 9 серпня.
 46. Штефан А. Авґустин Волошин – президент Карпатської України. – Торонто 1977.
 47. Штефан А. За правду і волю. Спомини і дещо з історії Карпатської України. Кн. 1–2. – Торонто, 1973, 1981.
 48. Штефан Авґустин. Матеріали науково-практичної конференції, присвячені 110-й річниці від дня народження. – Ужгород, 2003.
 49. Щобей В. В. Спомини сина про батька //Календар «Просвіти» на 2001 рік. – Ужгород, 2001. – С. 159–160.

Матеріал з книги: Довганич Омелян Дмитрович. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність: репресії проти її обронців та керівників /Післямова Миколи Вегеша. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 140 с.