Категорія: Книги

Степан Пап, уривок з книги “Велика боротьба”

Щодо досі написаного маємо оці висновки: 1. Відомості про життя людини на Історичному Закарпатті сягають у глибину тисячоліть. Археологічні дослідження доводять, що всі частини Історичного Закарпаття, як низинні, так передгірні, а пізніше й гірські були заселені вже в давньому кам’яному віці, а відкрита найдавніша палеонтологічна пам’ятка давньокам’яного віку досягає мільйон років тому. 2. Пам’ятки матеріальної культури кам’яного, бронзового і ранньоза-лізного віків, що виявлені на Історичному Закарпатті, ідентичні знахідкам басейну Подністров’я, Прикарпаття і Волині. 3. Ті всі пам’ятки доводять, що Історичне Закарпаття не було пустим, незаселеним, непрохідним. Через Закарпаття, яке займає вигідне геогра-фічне положення, проходили важливі торговельні шляхи, що йшли...

Далі

Ілько Борщак: Карпатська Україна у міжнародній грі, 1938

Ілько Борщак: Карпатська Україна у міжнародній грі, 1938 Від видавництва Як тільки справа Карпатської України стала актуальна у зв’язку з переміною всього державного ладу в Чехословаччині, наш відомий історик І. Борщак, що живе постійно в Парижі, почав підготовити розвідку про дотеперішнє становище Карпатської України у міжнародній грі великих держав. Як автор недавно виданої французькою мовою студії про Україну на Мировій Конференції 1919— 1929 р. він знав найкраще цю справу, маючи доступ до ріжних архівів і матеріялів, що залишились там, де конференція держав Антанти після своєї перемоги радила над долею інших держав і народів. Оцю свою розвідку закінчив автор раніше, ніж...

Далі

Степан Пап: у мадярській тюрмі, ч. 2

Читати розділ 1 Автомашини зупинились у військових казармах у Кривій, на березі Ти­си, недалеко від Хуста. Це були військові казарми чеського вій­ська на Крас­нім Полі. Казарми над самою Тисою. Коли б нас ще далі везли, частина з нас напевно б подушилась. На дворі було холодно, залітав сніжок. Як піз­ні­ше я побачив, Крива стала збірним табо­ром для всіх ув’язнених на Схід­нім Закарпатті. Нас ввели до великої зали. З братом тримаємось разом. Нас поста­вили в ряд і приказали всім роздягнутись догола, а одяг, зв’язавши, відложили на бік. Це була зала колишнього військового кіна. Кіштулинець стоїть при мені, тримаючи в руці папірчик, що...

Далі

Карпатська Україна: 13-го листопада 1938

Русофіли скупчуються в Хусті. Мадяронів повно і в міністерстві шкільництва. Такий собі Драгула, Федор та інші панки ще й на високому призначенні. Аби воно колись не помстилось! Сьогодні відвідала наш уряд американсько-українська делегація. Харчування для верховинського населення забезпечено на цілу зиму. В Румунії і Югославії наш уряд закупив дві тисячі вагонів кукурудзи. Тисячка вагонів вже розділена. Принаймні до Великодня будемо мати спокій. Хоч збіжжя в республіці подостатком, навіть на експорт має Чехословаччина, для нашої Верховини кукурудзу приневолені ми імпортувати, без неї Верховина не обійдеться. Із жита, наприклад, не вміють наші верховинці ані порядно хліба спекти, тоді, коли з кукурудзи...

Далі

Що ховається за “якзиковим плебісцитом”?

Федір Гайович: Що ховається за “якзиковим плебісцитом”? Вже 18 років панує в закарпатському шкільництві хаос і «мовна боротьба». В українських школах навчають дітей всякими злісно покрученими язичіями, поганою «русскою» мовою, незважаючи на те, що все це не згідне з принципами педагогіки. Чехословацьке міністерство, що мало б респектувати принципи педагогіки й згідно з ними поступати, робить навпаки: замість підручників рідною, материнською, цебто українською мовою, затверджує злісно жахливу писанину москвофілів «русскіе учебнікі та граматікі» Сабовів і Васілєнковів. Очевидно, що ухвалення цих неграмотних «учебніков» збільшило хаос в українському шкільництві. Цього чехословацькому міністерству було мало… Воно підлило спирту в вогонь: ввело «мовний плебісцит»....

Далі