Карпатська Україна в документах Другої Чехо-Словацької республіки: у 2 кн. / перекл. із чеської Ірина Забіяка; картограф Дмитро Вортман. – Львів: Україна Модерна; Видавництво Українського Католицького Університету, 2020. – 1220 с. + 4 іл. ( Серія «Україна. Європа – 1921–1939», підсерія «Карпатська Україна 1938-1939»

1938-1939 рр. ввійшли в історію Центрально-Східної Європи як період «чехословацької кризи», що завершила демонтаж Версальської системи та стала одним із ключових етапів міжнародних відносин, який передував початку Другої світової війни.

У час, коли чехословацька державність переживала кризу, на сході республіки постала Карпатська Україна як автономний суб’єкт у рамках Другої Чехо-Словацької республіки. Протягом п’яти місяців її існування Прага вперше масштабно зіткнулася з викликом українського питання у своїй внутрішній і зовнішній політиці. Український автономний уряд на чолі з о. Августином Волошином до останніх днів республіки дотримувався лояльного прочехословацького курсу, розуміючи, що доля краю напряму залежить від її існування. Події в Карпатській Україні в середині березня 1939 р. стали найкривавішим епізодом у ході ліквідації Чехо-Словаччини і єдиним засвідченим на теренах республіки збройним опором проти зовнішньої агресії.

Запропонований до уваги збірник вводить у науковий обіг 469 не відомих досі урядових, політичних, військових і дипломатичних документів Другої Чехо-Словацької республіки, у рамках якої відбувалося творення Карпатської України. Він є першою масштабною публікацією архівних джерел чеського походження на цю тему, які дають можливість поставити події на Закарпатті у 1938-1939 рр. у загальний чехословацький контекст і відповісти на ряд нових запитань.

ISBN 978-617-7608-30-0

Джерела:

  1. Видавництво УКУ
  2. Фб Оля Гнатюк