ДРБАЛ Мілош

Дрбал Мілош

Дрбал Мілош

Юрист Мілош Дрбал, один із чеських чиновників, прибув на роботу в Підкарпатську Русь, а саме – до Хуста.

Позитивна діяльність спричинила до обрання його старостою цього міста в другій половині 30-х років XX ст.

У написаній чехом І. Душанеком книзі «Хуст у Марамороші» (переклад С. М. Чегіля) як епілог до цієї книги вміщено статтю старости міста М. Дрбала «Сьогоднішній Хуст». Останній розповів, що було зроблено у справі розбудови міста за чехословацький період. Не випадково, що Мілош Дрбал від чеської національної меншини був рекомендований та обраний 12 лютого 1939 року послом сойму Карпатської України.

За спогадами уродженця Хуста Івана Сарвадія, арештованого після визволення Закарпаття службою «Смершу» в кінці 1944 року і відправленого у концтабір м. Єнакієва Донецької області, вдалося з’ясувати останні місяці життя Мілоша Дрбала. Іван Сарвадій після втечі на Захід, а згодом до Сполучених Штатів Америки, у травні 1951 р. під ім’ям Яна Сада від імені чехів на засіданнях міжнародної комісії проти системи концентраційних таборів, зокрема в Радянському Союзі, свідчив про таке: «На запит судді я представив імена чехів, д-ра Дрбала, колишнього старости міста Хуст, та інших, що їх «Смерш» запроторив у пивницю, а після знущань вивіз у концтабір, де всі були замучені».

Ці фактичні дані повторив відомий діяч української діаспори Вікентій Шандор у першій книзі своїх спогадів про Карпатську Україну, вказуючи, що в концтаборах Радянського Союзу разом із такими діячами, як Федір Ревай, Юлій Бращайко, Едмунд Бачинський, Дмитро, Василь та Іван Климпуш, перебував і депутат сойму Карпатської України Мілош Дрбал, який там і загинув (точної дати, на жаль, не виявлено).

*

Джерело: Довганич Омелян Дмитрович. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність: репресії проти її обронців та керівників /Післямова Миколи Вегеша. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 140 с.