Мітки: Степан Пап

Степан Пап: Про знущання мадярами над українцями Закарпаття

Уже кожний з нас був по кілька разів перебитий. Терористи були майстрами в своїм ділі. Вони зразу спізнали, хто на смерть добитий, а хто вибереться з того. Управитель горожанської школи в Тересві Мірявець вже кілька днів лежить між нами мов труп. Підійшли терористи, подивились, вийшли порадитись і знову ввійшли і сказали йому, щоб брав свої речі й піде додому. Щоб помогли йому доїхати додому, випускають з ним і двох гімназистів. Мірявець, управитель школи, в грудях якого вже сиділа смерть, почувши слова «підеш додому», схоплюється, але підламаний в силах знову падає. Йому помагають стати на ноги, два гімназисти беруть його...

Далі

Степан Пап, уривок з книги “Велика боротьба”

Щодо досі написаного маємо оці висновки: 1. Відомості про життя людини на Історичному Закарпатті сягають у глибину тисячоліть. Археологічні дослідження доводять, що всі частини Історичного Закарпаття, як низинні, так передгірні, а пізніше й гірські були заселені вже в давньому кам’яному віці, а відкрита найдавніша палеонтологічна пам’ятка давньокам’яного віку досягає мільйон років тому. 2. Пам’ятки матеріальної культури кам’яного, бронзового і ранньоза-лізного віків, що виявлені на Історичному Закарпатті, ідентичні знахідкам басейну Подністров’я, Прикарпаття і Волині. 3. Ті всі пам’ятки доводять, що Історичне Закарпаття не було пустим, незаселеним, непрохідним. Через Закарпаття, яке займає вигідне геогра-фічне положення, проходили важливі торговельні шляхи, що йшли...

Далі

Степан Пап: у мадярській тюрмі, ч. 2

Читати розділ 1 Автомашини зупинились у військових казармах у Кривій, на березі Ти­си, недалеко від Хуста. Це були військові казарми чеського вій­ська на Крас­нім Полі. Казарми над самою Тисою. Коли б нас ще далі везли, частина з нас напевно б подушилась. На дворі було холодно, залітав сніжок. Як піз­ні­ше я побачив, Крива стала збірним табо­ром для всіх ув’язнених на Схід­нім Закарпатті. Нас ввели до великої зали. З братом тримаємось разом. Нас поста­вили в ряд і приказали всім роздягнутись догола, а одяг, зв’язавши, відложили на бік. Це була зала колишнього військового кіна. Кіштулинець стоїть при мені, тримаючи в руці папірчик, що...

Далі

Степан Пап, уривок зі спогадів, “Велика боротьба”

Задумуюсь над тим, що мадяри у своїй державі, у якій мають свою армію, жандармерію, тайну поліцію, втікачів з Румунії, що називають себе мадярами, що перебігають в Мадярщину з патріотизму, дають за дроти. Зразу по приході випускають лише тих, що мають в Мадярщині рідню або певних мадярських громадян, що за них ручають. А всіх інших ставлять за дроти, записують їх дані, фотографують їх, передають те все своїй розвідці, яка в Ерделі перевіряє, що то за люди, чи не шпигуни. А до перевірення кожного, зістають втікачі за дротами, всюди йдуть, допроваджувані сторожею, є рівні нам, в’язням, з тою лише різницею, що...

Далі

Степан Пап: Хуст-Крива-Ворюлопош

Уривок з книги Степана Папа “Велика боротьба” Половина березня 1939 року. Мадяри далі наступали на Карпатську Україну. Наступали мов орда. За військом зразу йшли терористи, які грабували, вбивали; за ними жандарми і знову терористи… В обсаджених ними околицях – тремтіння й плач. Багато людей ховається. Мадярська військова комендатура видає на плакатах заклики, щоб кожний вернувся у свою хату, нікому нічого не станеться. Хоч арешти були й раніше, тепер продовжуються вдень-вночі. Я – 22-річний студент. Багато нас, студентів, стало тоді на кордоні Карпатської України, щоб зупинити наступ мадярів. Були між нами й 16-річні. Багато їх загинуло в нерівнім бою. По...

Далі
  • 1
  • 2