Мітки: Журнал Пробоєм

Ю. Хіра: Ідейно-організаційний розвиток української національної молоді Підкарпаття

Згадуючи нинішній ідейно-організаційний розвиток нашої молоді на Підкарпатті, не було б добре, коли б я замовчав, як молодь розвивалася і чим жила дотепер. Першим публічним виступом нашої молоді був перший її з’їзд в Ужгороді у 1929 році, на якому заманіфестовано нашу національну єдність з 45-ти міліонним українським народом. Як організувався перший з’їзд молоді — мені не відомо. Не був я тоді в передових ужгородських колах. Участь брав я зі своїми пластунами Торговельної академії в Мукачеві. Перший з’їзд вказав нам на нашу хворобу — брак ідейних провідників молоді. Зроблено величавий з’їзд, де прибула велика сила людей, але не знайшлися люди,...

Далі

Степан Росоха: Ми – непереможні

Дійсно, ми непереможні, бо ми маємо за собою всю молодь Закарпаття: від селянської аж до високошкільної; молодь ідейну, молодь працьовиту, молодь, що не заломлюється й під найсильнішими ударами ворогів українського народу; ворогів чуженаціональних, своїх ренегатів і бувших австро- й угрорусинів і хитрих малоросів; молодь, що цілковито стала на службу ідеї, яку віками виконував український народ. Тому ця ідея – ідея українського націоналізму – вічна, непереможна й непоборна, як і сам Український Нарід, – а заразом є смертельною зброєю проти ворогів і їхніх прислужників, що хочуть український нарід туманити чужими розкладовими ідеями. Українська молодь, що стала на службу лише своєму...

Далі

Боротьба за радіостанцію в Ужгороді

Про важливість та пекучу потребу радіостанції для Підкарпаття не буду говорити, бо це кожному ясно і зрозуміло. Згадаю тут коротко про боротьбу за неї, яка вже ведеться так довго. З того часу у Словаччині поставлено три радіостанції. Ходять чутки, що й призначену ніби для нас радіостанцію, мають побудувати не на Підкарпатті, а десь у Словаччині. І це може статися, бо насамперед чех і словак, а «русин» почекає … Інакше в «демократичній» державі не можливо. Навіщо будувати українцям радіостанцію, хіба їм не досить того, що з них так дбайливо збирають податки в різних видах, а до того ще й дерево,...

Далі

Юрко Білянинець: філія т-ва «Просвіта» в Празі

Загальні збори філії відбулися 17 березня 1935. Збори відкрив і провадив голова філії п. Стефан Poсоха. Діяльність празької “Просвіти” від її заснування 9 червня 1934 до 17 березня 1935 виглядає так в числах. Відбулися і Надзвичайні загальні збори, де була принята зміна статутів на яких засновано в Празі філію “Просвіти” з читальнею і буфетом, останній може замінитися в найкоротшім часі в їдальню “Просвіта” в Празі. Далі відбулося: 11 Виділових засідань, з того 2 ширші на яких був принятии план діяльнос ти і розділення референтур; 24 членських сходин неділями з 41 рефератом і 64 деклямаціями, Сходини тривали 3-4 години з...

Далі

Микола Кушніренко: карпатоукраїнське селянство, ч. 2

Др. Микола КУШНІРЕНКО (Прага) РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ КАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА (частина 1) 4. Етапи й головні чинники розвитку селянської національної свідомості за часів колишньої Чехословаччини Двадцятилітнє життя українського селянства на Закарпатті від 1919 р. до 1939 р. в межах колишньої Чехословаччини, творить пройдений період, що вже відійшов в історію. На селянському житті відбивалось і його формувало, до певної міри, загальне громадсько-політичне й культурне життя всього Закарпаття. Історія його, за минулих 20 літ, ще буде колись написана; завдання нашої теми вимагає побіжних згадок тих його моментів, що мали безпосереднє відношення до проблем, порушених на цих сторінках. Розпад старої Австро-Угорщини в 1918 р. застав карпатоукраїнське селянство...

Далі
  • 1
  • 2