7 листопада 1944 р. – Інструкція чехословацького урядового делегата міністра Ф. Нємеца окружним та місцевим народним радам

ЧЕХОСЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА
Уряд правительственного делегата

Ч. Пр. 140/1944 Хуст, дня 7 листопада 1944 р. Діло: інструкції відносно задержання осіб.

ВСІМ ОКРУЖНИМ ТА МІСЦЕВИМ НАРОДНИМ РАДАМ

Особи, що по 29 вересню 1938 проявили протидержавні свої наміри чи яким-небудь іншим способом провинились проти своїх співмешканців і дали поміч окупантам, хай будуть зразу задержані й передані до тюрми в приналежнім окружнім суді. Задержання переводять містні народні ради, а так само органи безпечності.

Це розпорядження відноситься головне до тих, що брали участь в правительствах і веденні публічними справами по 29 вересня 1938 p., до донощиків, а так само до всіх тих, що принадлежали до фашистівських організацій, як на пр.: “Нілошкерест” (гаково-хрестова організація), “Фойведев” (організація охорони чистоти мадярської раси), “Келеті орцвонал бойтарші сиветшег” (організація воюючих на східнім фронті), властителів “Немзетвиделмі керест” (хрест за спеціальні заслуги); дальше всіх ведучих і організаторів “Фолксбунд дер дайчен”, “Левенте”, “Січі”, партії Куртяк-Броді-Фенцик, членів СС, СА, “Гестапо”, далі всіх тих, хто нарядили або зучастнилися при затягуванні людей до тілесного насильства-мучення, а также всіх тих, що приказували або самі зучастнились аризовання, конфісковання та розпродавання маєтків чел. горожан, наскільки це противилося законним предписам Чехословацької Республіки. Належні кроки у вищенаведенім треба зробити моментально. При найближчім засіданні президії Народної Ради треба рішати, чи дотична особа має зістатись арештованою. О такім рішенню треба написати протокол, який підпише голова і найменше два члени президії. Опис такого протоколу треба заслати приналежному окружному уряду до трьох днів по переведенім арештованню.

Правительственний делегат міністр Ф. Нємець

Джерело: ЦАМО РФ. – Ф. 244. – Оп. 2980. – Д. 67. – Л. 180 об. Друкований примірник.