Рекомендації оборонного відділу Головної Команди ОНОКС щодо тематики та порядку проведення виховної роботи серед членів “Карпатської січі”

Історія України:

Осілі і Кочові народи на території України. Україна як передова сторожа західної осілої цивілізації проти руйнації Азії.

Антипредки Українців. Войовничість Антів і їх війни з Готами і Гунами.

Україна є колискою слов’янських племен. Розселення Слов’ян. З чого витворився московський (російський) нарід.

Українські племена: Поляне, Деревляне, Дуліби, Тиверці, Уличі, Сіверяни. Перевага Полян культурна і торговельна (Чому?) Роля Дніпра в історії України. Суспільний лад княжої доби.

Побут, звичаї, вірування. Боги, як втілення природніх сил.
Волинська держава (Велінана) місцевого походження. Початки Київської Держави. Аскольд і Дир.

Перші київські князі. Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Горда лицарська вдача Українця (“Іду на вас”). Війни з Греками і Болгарами. Торговельні зв’язки з Візантією. Звідки походить назва Русь? Державність Українців старша, ніж поява Варягів.
Загальна характеристика княжої доби поганського періоду.

Володимир Великий. Об’єднання всіх українських племен під Володимиром. Прийняття християнської віри. Заник відрубности поодиноких князів. Українська імперія за Володимира.
Роздори по смерти Володимира. Мстислав Тмутороканський.

Межиусобиці. Ярослав Мудрий. Втрата і поворот західноукраїнських земель. Роля держави Ярослава в тодішній Європі. Розвиток освіти за Ярослава. Софійський собор.

Початки літописання. Руська Правда як основа українського старовинного права сусідніх народів.

Загальні риси державного життя за часів розквіту Київської Держави, боротьба з кочовиками. Знищення хозарської держави. Політика меча. Київ цеї могучої імперії, від Балтики до Чорного моря. Перші князі – невтомні вояки і добрі господарі.

Мілітаризм княжої доби. Глибока національна свідомість Українця. Гордість за свою Націю. Почуття національного солідаризму.

Межиусобиці. Інтриги бояр. Занепад Київської Держави. Не розводитись надто над негативними явищами. Володимир Мономах. Пересунення державного центру на захід.

Географія України: 

Положення України. Брак природніх кордонів вимагає створення стратегічних та внутрішної мобілізації Нації. Простір України, і число населення. Перенаселення України. Потреба простору для коло-нізації. Напрям на схід. Гори, ріки, озера і моря. Чорне і Каспійське море завсігди українські моря. Карпати і Кавказ всеукраїнські твердині. Клімат, рослини, звірі. Різноманітність української природи.

Природні богатства (земні, скарби, чорнозем тощо). Господарська самовистачальність України. Промисловість. Торгівля. Близький Схід – простір для торговельної експансії України. Середники комунікації.

Увага! До предмету історії України уживати: Історії України Грушевського, Терлецького і інші. При географії України послуговуватись Географією Рудницького.

Загальне військове образования: Бог і Нація! Релігійність і любов до Батьківщини. Значіння січової присяги. Січовик є: послушний і карний супроти своєї команди Обов’язковий у виповнюванню своїх обов’язків. Самовідреченість і відвага.

Січовик, це взір Українця громадянина. Він готов кожної хвилини віддати своє життя в обороні України. Вірність і послідовне здійснювання Ідеології Українського Націоналізму. Січовик є націоналістом. Найвищою честю січовика є служити для народу і батьківщини. Усі свої сили віддає до будови Української Держави на усіх її етнографічних землях. “Карпатська Січ” повстала як вияв Волі Нації до життя. Вона оборонить Українське Закарпаття перед ворогами і поведе народ до Світлої Будучности. Бойова відвага січовика вимагає гарту волі і рішучості чинах. Тхірство, це образа. Нерішучість це не мужеська прикмета. Послух, це підстава організації, а віра це підстава послуху. Великі осяги так у війні, як і в часі мира повстають при співпраці проводу і частин.

Бойова спільність вимагає товариськости.

Найвищою заплатою та щастям для січовика є совісне виповнювання обов’язків.

Увага: Матеріялу до Гігієни і Ідеологічно-політичного образования не подаємо, бо ті річи вийдуть на днях окремим випуском і це негайно вишлемо на місця.

Практичні завваги до лекцій:

Пред кожною працею провідник мусить усталити ціль, яку він хоче осягнути в протягу вишколу. Приступаючи практично до вправ, чи викладання, треба провірити способи і методи, якими можна найкраще осягнути намічену ціль (курси, реферати, вправи в полі, голосне читання, писемні вправи і т.п.). Рівночасно треба приготовити знаряддя (книжки, писані реферати, інструкції, складові частини озброєння (кріс, кулемет, багнет, лопатка, газова маска, гранати до вправ). Дальше конечно придбати салю викладову з лавками, столами, таблицею до писання (креда, губка і т.п.).

Працю вести стисло по виготованому пляну. Тут посилаємо програму на два тижні. Програму на дальші два тижні вишлемо в половині січня.

Коли приступаємо до слідуючої лекції, перед тим конечно є ствердити, чи учасники засвоїли собі попередний матеріял.

Січовики! З вірою у Велике Майбутнє Української Нації зачинайте працю вишколу. Не зражуйтесь першими не успіхами.

Твердо і послідовно, завзято і мужньо творіть перші чини Завойовника Святослава.

Слава Україні!

За інструкторсько] оборон[ого] референта: інструктор] Петро Чорний в.р.

Джерело: Архів УСБУ в Закарпатській обл. – Ф. 5. – Спр. 159. – Т. 1. – Конверт № 1. Машинопис. Друкований примірник. Дата не вказана.