ДО ВСІХ ГРОМАДЯН КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ!

Перед першим вибором до сойму Карпатської України уважаємо потрібним ще раз звернути увагу на історичну вагу цих виборів і в зв’язку з ними на обов’язки нашого громадянства.

Тепер, коли мільйони й мільйони наших братів та інших народів примушені жити під чужим пануванням, Боже провидіння позволило нам, щоб ми – найменша частина великого українського народу, на своїй прадідній землі самі собою управляли.

Перед 20-и роками рішенням наших Національних Рад та рішенням організацій нашої еміграції в Америці, ми забезпечили собі автономію в рамках молодої братньої Чехословацької республіки. Наші права не були тоді, на жаль, зовсім здійснені, що спричинила хибна політика деяких чеських партій, як також ворожа агітація, підтримувана заграничними політичними чинниками. Вони викликали культурну й політичну боротьбу в нашому краю, щоб в такий спосіб згальмувати національне відродження нашого народу.

Одначе кожний з нас мусить признати, що за минувших 20 літ і наш народ далеко поступив вперед, що сьогодні проявляється в національній свідомості широких верств нашого народу. Виявом цієї національної свідомости й політичної зрілости мають бути і перші вибори до нашого сойму.

Національно свідомий і політично зрілий народ не розбивається на партії та партійки, не роздроблює дорогу народну енергію, але старається створити спільну програму творчої співпраці всіх верств народу, підпорядковуючи менш важні ціли великим завданням.

Першою ознакою тої свідомості є обставина, що, заслугою нашої Національної Ради, бувші партії створили одну тільки партію: “Українське Національне Об’єднання”. Це Об’єднання подало одну тільки кандидатну листу до виборів. Між кандидатами знаходяться й представники наших лояльних національних меншин, які в будованні нашої держави Карпатської України хотять з нами разом щиро співпрацювати.

Лише мадярська дрібна меншина через своїх провідників з старого режиму саботувала предложене для них місце на кандидатній листі Українського Національного Об’єднання. Цей поступ мадярських провідників доказує, що ворожі нашій державі заграничні сили ще все працюють проти інтересів мадярської меншини нашого краю і проти нашого народу. Ми є певні, що мадярський загал жалітиме цього кроку своїх провідників.

Зате тішить нас, що чехи, німці й румуни зрозуміли нашу добру волю і стали до співпраці для нашого спільного державного добра.

Від сойму залежатиме дальший політичний і господарський розвиток нашого краю. Спільна листа є, власне, запорукою, що цей розвиток піде добрим шляхом, в чому будуть нам і надалі допомагати лояльні меншини: наші брати чехи та щирі приятелі німці і румуни. Національні меншини своїм вступлениям на спільну листу доказали найкраще, що хочуть відтепер з нами щиро співпрацювати, й тому віримо, що часи ворожнечі та непорозумінь раз і назавжди покінчилися великим актом згоди в одному дружньому державнотворчому таборі.

Ми є федеративною частиною Чехо-Словацької республіки, і тим самим інтереси нашої держави є тісно зв’язані з інтересами нашої сфедеризованої цілости. Найбільшим бажаннням нашої Карпатської України з черги є, щоби така сама згода, взаємне зрозуміння та співпраця, до якої ми сьогодні в нашому краю між собою добилися, запанувала також між всіми сфедерованими державами республіки. Тільки тоді ми в такій атмосфері зрозуміння та взаємної допомоги будемо спільні, буде розвиватися і рости наша Карпатська Україна, а бажаємо, щоб розвивалися також і останні краї Чехословацької республіки.

Божа поміч та спільна любов всіх громадян допоможе нам і нашій республіці вийти напевно на твердий шлях щасливої будуччини.

Всі разом, всі враз! У виборах голосуйте всі на одну спільну об’єднану листу!

Хай живе нова федеративна республіка українців, словаків і чехів!

Слава Україні!

Ю. Ревай міністр,
о. др. А. Волошин міністр,
прем ‘єр-міністрів.

Джерело: А. Волошин. Твори. – Ужгород: Ґражда, 1995. – С 380-381.