Розпорядження міністерства внутрішніх справ Підкарпатської Русі про виготовлення публічних надписів українською мовою

Всім окружним урядам
Міністерство Внутрішніх справ в Хусті.
Чис: 511/през. 1938.
В Хусті, дня 13. XII. 1938.
Предмет: Публічні написи на території Підкарпатської Руси

Інтерес цілодержавний і інтерес Підкарпатської Руси вимагає, щоби наша територія робила на кожного вражіння консолідованої країни. Тому вимагає публічний інтерес, щоби всі написи публічні, то є написи, призначені для ширшого кругу громадянства, були правильно написані і відповідали національному характерові нашої країни.

Взиваю тому всі окружні уряди, щоби негайно видали у своїм окрузі у власній компетенції по постановлению артикулу 3 закона о організації політичної адміністрації слідующе оголошення:

Окружний уряд в____________
Чис._______________

ОГОЛОШЕННЯ

Приказую по постановлению артикулу 9 закона о організації політичної адміністративи, щоби усі публічні написи без виїмки, то є написи на склепах, банках, касах ощадності, публічних інституціях, приватних фірмах, написи лікарів, аптекарів і адвокатів і взагалі написи, вивішені публічно для більшого числа населення, були негайно виготовлені так щоби на першім місці був текст український з фонетичним правописом. По нім може бути наведений текст чеський або словацький.

Джерело: ДАЗО. – Ф. 19. – Оп. 3. – Спр. 33. – Арк. 1. Оригінал. Машинопис.