8 березня 1939 р. – Лист міністерства господарських справ уряду Карпатської України окружному управлінню в Севлюші про виділення коштів на проведення робіт з укріплення правого берега річки Тиси у районі с. Сірма

8 березня 1939 р. м. Хуст
Предмет: Забезпечення правого берега Тиси коло Сірми. Доповнення.

ПРИБАВКА СЕЛА НА КОШТИ БУДОВИ. ОКРУЖНОМУ УРЯДОВІ

в Севлюші.

Село Сірма подало прохання о переведення забезпечення правого берега Тиси на охорону села та дороги до Гетені та зобов’язалося заплатити 10% на кошти будови, які будуть виносити округло 50.000.-К.

На закупно вербових фашин в селі Тростнику потребують готівки до часу ніж буде можливо окружному урядові дати їм обіцяну грошеву допомогу.

Тому просять з огляду на небезпеку, що фашини будуть продані приватним людям на огородження, а пізніше на регуляцію їх не буде можна дістати, щоб окружний уряд дозволив вибрати із вкладної книжки села Сірми суму 2500.-К для задатковання всіх приготовлених фашин.

Допоручається, щоби просьба села була по можливости прихильно полагоджена.

За міністра

Джерело:

  • ДАЗО. – Ф.263. – Оп. 7. – Спр. 223 – Арк. 7. Оригінал.
  • Карпатська Україна (1938-1939). Збірник документів і матеріалів. -Ужгород: Карпати, 2009. – С 210-211.