Зі спогадів Василя Гренджі-Донського

Програма засідання:

  1. Відкриття;
  2. Вибір Президента Карпатської України;
  3. Закриття.

Присутні всі ті самі 22 посли, що на першому засіданні.

Голова Сойму А. Штефан:

– Відкриваю засідання і стверджую присутність 22-ох послів, наслідком чого Сойм Карпатської України може правосильно рішати.

Світлий Сойме! Сьогоднішнє історичне засідання Сойму має надзвичайну вагу і велике значення. Перший карпато-український Сойм вибирає ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА незалежної КарпатоУкраїнської Держави. Вибираємо видного символа нашої державності, вибираємо конституційного репрезентанта внутрішнього й зовнішнього життя Карпатської України. Прошу, щоби світлий Сойм покликав на найвище місце нашої Держави такого мужа, що має довір’я цілого народу й поведе Карпатську Україну до кращого майбутнього.

Оклики: “Так зробимо!”

Голова Сойму (дзвонить):

– Вибір Президента відбудеться листками, прошу, щоб кожний пан посол написав на листку ім’я та прізвище тільки одного кандидата, інакше буде голос неважний. Скрутаторами іменую пп. послів Михайла Тулика та Миколу Мандзюка. Прошу віддати голос.

Посли віддають листки скрутаторам, а ті на трибуні разом із секретарем Сойму Карпатської України перечислюють листки.

Голова Сойму Штефан:

– Прошу, щоб секретар Сойму зголосив вислід голосування.

Д-р Кочерган:

– Віддано 22 листки. На ім’я д-ра Августина Волошина віддано всі 22 голоси.

Величезні оплески.

Голова Сойму:

– Питаю пана прем’єра Августина Волошина, чи приймає вибір?

Д-р Августин Волошин:

– Приймаю.

Буря оплесків

Голова Сойму:

Проголошую, що Президентом Карпатської України є вибраний 22-ма голосами прем’єр-міністр д-р Августин Волошин.

Оклики: “Хай живе наш Батько!”

Голова Сойму:

– Прошу пана Президента, щоб зложив на конституцію президентську присягу. (Секретар Сойму читає текст присяги, а пан Президент повторяє кожне слово. Посли піднімаються із своїх місць, секретар Сойму читає, а пан Президент, поклавши руку на конституційний закон Карпатської України, складає оцю присягу):

– Світлий Сойме! Дякую вам за ваше довір’я й обіцяю, що зроблю все, що є в моїх силах для добра Карпатської України.

Світлий Сойме! Сила одиниці і так само сила народу залежить від сили віри. Сила віри св. Володимира Великого створила велику Київську Українську Державу. Сила віри св. Кирила й Методія дала слов’янам почуття солідарності і братерства. Сила віри князя Федора Корятовича будувала нам церкви й монастирі, перші вогнища української культури в Карпатській Україні. Сила віри єпископа Бачинського дала Карпатській Україні перші культурні установи – учительську семінарію й богословський ліцей в Ужгороді.

Сила віри кликала нас по світовій війні до витворення й розбудови нашого автономного краю. І тепер, не що інше тільки наша непохитна сила віри підносить високо прапор самостійності Карпатської України. Прошу Всевишнього, щоб скріпив нашу віру й позволив нам розбудувати нашу Землю для щастя й добра українського народу та цілого населення Карпатської України.

Буря оплесків і покликів.

Цим це засідання скінчено. Після короткої паузи прийшла черга й на наступне засідання.

*

Книга Степана Папа “Велика боротьба” – непересічні сторінки історії Закарпаття