Пропонований аудіозапис містить окремі фрагменти урочистостей з нагоди 43-річчя Карпатської України, влаштованих Відділом Карпатського Союзу у Вашинґтоні в березні 1982 року.

Окрім привітання конференції, ознайомлення ведучим (?) з програмою, декламації Галі Мороз поезії Василя Ґренджі-Донського, основу запису становить святочна доповідь д. Вікентія Шандора.

Аудіозапис змонтовано так, що складається враження, що слово для виступу надане Степанові Максимʼюку й подальший текст належить йому. Однак є очевидним, що маємо справу з історико-правничими поглядами д. Вікентія Шандора щодо становища Карпатської України на зламі 1944-1945 рр. по лінії Бенеш-Сталін, умов воззʼєднання Закарпатської України з Українською РСР, участі/неучасті українських (в т.ч і карпатоукраїнських) політичних і державних (екзильних) чинників у цих процесах, а також щодо політичних наслідків і потенційних загроз для соборності й суверенноті українських земель. Ці концептуальні положення д. Вікентій Шандор оприлюднював на сторінках періодичних видань Америки, Канади, у виступах на наукових конференціях, на відповідних засіданнях в ООН тощо. Вони достатньо обʼємно викладені в 2-му томі його «Споминів. Карпатська Україна 1939-1945» (Ужгород: Ґражда, 2000), зокрема у розділах «Бенеш в екзилі та карпатські українці» і «Правові підстави приєднання Карпатської України до Української РСР».

Підтверджує авторство також подяка з боку ведучого в кінці виступу та запрошення присутніх до подання запитань д. Вікентію Шандору. Аудіозапис відповідей на запитання, однак, обірвано на півслові. Очевидно продовження є на іншій касеті (тасьмі).

Джерело: Матеріал публікується з дозволу Ukrainian History and Education Center