“Карпатська Січ” – Організація Народної Оборони “Карпатська Січ” в Карпатській Україні – прийняла назву, яка зв’язана з українською традицією Запорозької Січі на Дніпрових порогах.

Комендантом Карпатської Січі є Дмитро Клемпуш, наймолодший з трьох ясінських братів, що під час визвольних змагань “Гуцульської Республіки” відіграли визначну ролю в будові Української Соборної Держави.

Карпатська Січ вже по Віденському арбітражі, в перших початках свойого існування, виявила себе як організована і вповні віддана урядові Карпатської України частина.

Члени Січі стояли на сторожі безпеки Карпатської України і забороняли чужій агітації опановувати терен Карпатської України! Вони переловлювали мадярські і польські летючки, що великими масами діставалися підкупленими людьми на територію Карпатської України!

“Карпатська Січ” фізично боронила прикордонні села Карпатської України від нападу терористів на карпатоукраїнське населення. Члени Січі врешті дуже причинилися до додатнього висліду виборів. Вони об’їздили майже всі села і своєю пропагандою підтримували уряд Батька Волошина. “Карпатська Січ” являється під сучасну пору сильним моральним фактором в політичному і громадському житті Карпатської України.

Озброєння Карпатської Січі

19 лютого ц. р. відбувся другий Краєвий З’їзд “Карпатської Січі”, який наглядно показав живучість, здисциплінованість та вірність українській національній ідеї широких кадрів Організації Народної Оборони. До Хуста з’їхалося 7 тисяч членів, що прибули незважаючи на погану погоду. Іменем уряду привітав з’їзд міністр Юліян Ревай.

Зворушливим моментом з’їзду був виступ ґенерала Курмановича, що приїхав як гість із Відня, де перебував на еміграції по розвалі Української Держави. Карні рядовики Січовиків одушевлено вітали дорогого гостя як того, що мужньо витревав у боротьбі за ідею незалежности.

Дмитро Климпуш

Бюлетень пресової служби Карпатської України Ч. 22(27). Хуст 22. лютого 1939. Стор. 2.

Джерело: ДАЗО. – Ф. 19. – Оп. 3. – Спр. 970. Арк. 14.