7.03.1939 – Повідомлення президії Ради міністрів ЧСР про реконструкцію уряду Карпатської України

Президія Ради міністрів Чехо-Словацької республіки

№ 1297/909/S-39 m.r.

Тема: Зміна в уряді Підкарпатської Русі

У Празі 7 березня 1939
Президіям усіх міністерств у Празі
у Братиславі
та Хусті

Президія Ради міністрів повідомляє, що пан президент республіки рішенням від 6 березня 1939 року призначив монсеньйора д-ра Августина Волошина, голову уряду Підкарпатської Русі, крім посади голови уряду Підкарпатської Русі, також керувати справами, що входять на Підкарпатській Русі до сфери міністерств шкільництва, народної освіти і юстиції. Водночас він призначив міністра, генерала армії Лева Прхалу керувати справами, що входять на Підкарпатській Русі до сфери міністерств внутрішніх справ, фінансів і транспорту. Також він усунув міністра Юліана Ревая з посади члена уряду Підкарпатської Русі, а членом уряду Підкарпатської Русі призначив депутата Степана Клочурака, і призначив його керувати справами, що входять на Підкарпатській Русі до сфери міністерства промисловості, торгівлі та підприємництва, землеробства, суспільних робіт і соціальної та медичної адміністрації.

За голову влади
Д-р Клучіна, в.p.

VHA. Fond MNO. HS. Prezidium II. Inv. č. 16227. Sign. 28 1/6. K. 13023. Копія. Машинопис. Переклад із чеської.

Повідомлення президії Ради міністрів ЧСР про реконструкцію уряду Карпатської України

Повідомлення президії Ради міністрів ЧСР про реконструкцію уряду Карпатської України

Джерело: Пагіря О. Карпатська Україна в документах Другої Чехо-Словацької республіки: у 2 кн. / перекл. із чеської Ірина Забіяка; картограф Дмитро Вортман. – Львів: Україна Модерна; Видавництво Українського Католицького Університету, 2020