08.03.1939 – Телеграма А. Волошина в МЗС ЧСР із протестом проти перепризначення Л. Прхали міністром уряду Карпатської України

Телеграма
Міністрові доктору Хвалковському, Прага

08.03.1939

МЗС
Отримано: 9.03.1939 № 34165
Секція ІІ

Хуст 8/3, 11:55

До іменування нового правительства Карпатської України маю примітити, що я не давав згоди на назначення міністра неукраїнської народності, бо у нас це вважається загалом проявом недовір’я до нашого народу та нарушенням духа конституції. Констатую, що тертя і противенство між українським населенням і урядництвом чеської нації повстало саме внаслідок іменування міністром генерала Прхали, що не було жадними важними політичними подіями обосноване. Найбільш кривдячим є, що ресорт Міністерства внутрішніх справ без моєї згоди та відома передано міністрові ненашої народності, хоч по організації нашого правительства той належить до компетенції предсідника правительства як міністра для управи Карпатської України. Для заспокоєння сильно роз’яреного населення конечно жадаю полишити ресорт Міністерства внутрішніх справ у предсідника правительства.

Д-р Августин Волошин, предсідник правительства

№ 2417/1939

Arсhiv MZV. II sekce (1918–1939). III řada. Kart. 458. Оригінал. Машинопис.

Аналогічний лист направлений президентові Чехо-Словаччини Е. Гасі: Archiv KPR. T. 97/21, č. III. Kart. 34. Mikrofilm č. 97. Мікрофільм. Машинопис. Переклад із чеської.

Джерело: Пагіря О. Карпатська Україна в документах Другої Чехо-Словацької республіки: у 2 кн. / перекл. із чеської Ірина Забіяка; картограф Дмитро Вортман. – Львів: Україна Модерна; Видавництво Українського Католицького Університету, 2020