Ілько Борщак: Карпатська Україна у міжнародній грі, 1938

Від видавництва

Як тільки справа Карпатської України стала актуальна у зв’язку з переміною всього державного ладу в Чехословаччині, наш відомий історик І. Борщак, що живе постійно в Парижі, почав підготовити розвідку про дотеперішнє становище Карпатської України у міжнародній грі великих держав. Як автор недавно виданої французькою мовою студії про Україну на Мировій Конференції 1919— 1929 р. він знав найкраще цю справу, маючи доступ до ріжних архівів і матеріялів, що залишились там, де конференція держав Антанти після своєї перемоги радила над долею інших держав і народів.

Оцю свою розвідку закінчив автор раніше, ніж до нього дійшли звістки про визначення кордонів Карпатської України на нараді у Відні 2 листопада. Від цього розвідка не втратила ні трохи на своїй вартости, бо вона освітлює виключно минуле, передаючи тільки факти, як і личить правдивому історикові. Гадаємо, що ці факти цікавитимуть наш ширший загал.

Для нас незвичайну велику вагу має факт, що клаптик землі заселений нашим народом — майже всіма забутий і нами самими досі знехтований звернув па себе увагу між передніх чинників і довгі тижні хвилював своєю долею політиків великих і менших держав. У цій міжнародній грі силою самої дійсности світ мусів довідатись про те, який нарід живе на т. зв. Закарпатській Руси і до якої нації він належить. Факт, який цілими віками пробували закрити держави, що опікувалися цією закутиною, мусів таки промовити з цілою силою у хвилині, коли ці штучні кордони почали змінятись під впливом забутого гасла самоозначення народів.

Величезну історичну вагу має для нас те, що держави Антанти, які 20 років тому створили нову карту Европи версальським миром — тепер не могли заперечити слушного права Німеччини накликуватись на принцип справедливого самоозначення народів в імені якого держави Антанти хотіли запевнити Европі мир перед 20 роками. Признання цього принципу і його перемога була великою перемогою принципів демократії та національности.

Видавництво вважає за вказане додати до розвідки нашого історика деякі, свіжі матеріяли у звязку з Карпатською Україною.

ВИДАВНИЦТВО „НАШЕ СЛОВО”.

Карпатська Україна в міжнародній грі, Львів, 1938 by Andrij on Scribd

Джерело