До 75-річчя проголошення державності Карпатської України та 140-річчя від дня народження о. монс. Августина Волошина видавництво «Ґражда» розробило серію репринтних видань, які є вагомими документальними свідченнями доби державотворчих змагань, героїчної боротьби українського народу за утвердження своєї правди на своїй землі і в цілому світі. Першим з цієї серії є репринтне відтворення звернення у січні 1939 року Української Академії наук Америки до карпатських русинів-українців «Карпатська Україна від передісторичних часів до сьогодні».

Це звернення має промовисті підназви: «Поклик до братів і сестер, карпатських русинів-українців вільних громадян З’єднаних Держав Америки», «Української Академії наук Америки дружнє послання», «Карпатській Україні, Передвісникові Великої України – від Татри по Кавказ та від Чорного моря по Балтик – з поклоном і привітом заокеанські українці».

Звернення завершується щирими закликами заокеанських учених: «Хай живе та процвітає Карпатська Україна! Хай живе її перший Премієр Ексцелєнція о. др. Августин Волошин! Хай живе Велика Україна від Татрів по Кавказ, і від Чорного Моря по Балтик! Хай живе Великий і Вільний Український Народ! Хай живуть його Великодушні та справедливі союзники — Англія, Франція, Італія та Німеччина!».

За Українську Академію наук Америки підписалися її президент Олександер Сушко, генеральний секретар Онуфрій Шкорупа-Ковальський та член-куратор John Scollins.

Цей оригінальний і промовистий документ з дивних причин до нині не введений у науковий обіг і майже не відомий широкій громадськості.

Карпатська Україна Від передісторичних часів до сьогодні

Карпатська Україна Від передісторичних часів до сьогодні

Карпатська Україна Від передісторичних часів до сьогодні

Карпатська Україна Від передісторичних часів до сьогодні

Карпатська Україна Від передісторичних часів до сьогодні

Карпатська Україна Від передісторичних часів до сьогодні