Категорія: Документи

Відкриття першого Сойму Карпатської України

Зі спогадів Василя-Гренджі-Донського О годині 16.20 прем’єр А. Волошин, як голова найвищого нашого політичного форуму – Української Національної Ради, – відкриває Сойм. Секретар Сойму, надрадник д-р Кочерган, перечитує програму відкриття: Відкриття; Присяга; Вибір голови Сойму; Вибір двох заступників голови та їх присяга; Вибір двох секретарів і двох впорядників; Вибір комісій; Закриття. Голова Української Національної Ради констатує, що з 32-ох послів появилося 22, а то: 1. Др– Августин Волошин; 2. Д-р Михайло Бращайко; 3. Д-р Юлій Бращайко; 4. Іван Грига; 5. о. Адальберт Довбак; 6. Д-р Микола Долинай; 7. Д-р Мілош Дрбал; 8. Августин Дутка; 9. Іван Ігнатко; 10. Василь...

Далі

Звернення Всеукраїнської Народної Ради до українського народу

10 лютого 1939 р. м. Хуст. Проголошення Всеукраїнської народньої ради до усього українського народу ВЕЛИКИЙ НАРОДЕ УКРАЇНСЬКИЙ! В нинішній важливий і відповідальний час звертаємося до Тебе із цим нашим словом. Над нашою Батьківщиною, многострадальною Україною, заясніла радісна зірка Свободи. Правда, ще хвилюють густі тумани над широкими степами України, ще ворог лютує й кров ллється, але на малім окрайчику Землі Української, в Карпатах лісистих повстала маленька держава українська – Карпатська Україна, – у звязку Федеративнім з державою Чехо-Словацькою. Карпатська Україна повстала до життя в наслідок перемоги великого гасла людскости – права кождої нації на своє вільне життя. За це гасло...

Далі

Біографія Августина Волошина

Біографія Августина Волошина, надрукована в пресовому бюлетені, з нагоди призначення його прем’єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі Додаток до бюлетеня, ч. 20(25) ПРЕМ’ЄР АВГУСТИН ВОЛОШИН (Біографія). Дня 17 березня 1939 року прем’єр Карпатської України буде святкувати 65-ліття свого життя. Ціла Карпатська Україна вже заздалегідь приготовляється величаво відсвяткувати цей так знаменний ювілей. Батько карпатоукраїнського народу народився 1874 року в селі Келечині Волівського округу. Гімназію і теологію кінчав в Ужгороді. Професорський іспит склав у Будапешті. Швидко потому став професором мужеської учительської семинарії в Ужгороді. В дуже молодому віці почав свою громадську працю. В 1901 році зачав редагувати “Науку”, що опісля приняла назву...

Далі

Лист А. Волошина до митрополита греко-католицької церкви А. Шептицького

Сл[ава] Іс[усу] Хр[исту]! ВАШЕ ЕМІНЕНЦІЄ, МИЛОСТИВИЙ ОТЧЕ МИТРОПОЛИТЕ! Передовсім сердечно витаю Вашу Екселенцію з нагоди ювілею 40-літної архієрейської служби, а особливо, що добрий Ісус допоміг Вам перейти найгіршу неволю наших часів і визволив Вас з большевизму для дальшої праці душевного відродження нашого народу. При цій нагоді дозволіть мені піддати одну скромненьку думку. Для здійснення загального бажання релігійного об’єднання нашого народу чи не могли би Ви, Милостивий Отче Митрополите, з дозволом св. Отця звернутися до компетентних репрезентантів ук-раїнської автокефальної церкви так, що повстав наш український патріярхат. Українсько-католицький патріярхат міг би заспокоїти всі сері-озні домагання автокефалістів, а свята єдність з католицькою...

Далі

Щодо вживання української мови в Карпатській Україні

Розпорядження міністерства культу, шкіл народної освіти про вживання на державній службі української літературної мови 45. 796/38. Хуст, дня 23. XII. 1938. ПРЕЗИДІЇ ВЛАДИ КАРП. УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ І МІНІСТ. КОМУНІКАЦІЇ В ХУСТІ Розпорядженням правительства Підкарпатської Руси з дня 25 листопада 1938 чис. 23. державною мовою в країні Підкарпатської Руси була установлена мова українська (малоруська). Переведення цього розпорядження вимагає, щоб усі урядники на державній та громадській службі в урядовім листуванні, а також у зносинах із патентами (сторонами) практично знали українську літературну мову, вимову та її правопис. Щоб в усіх урядах була одностайність, МКШНО звертає увагу на помічну мовознавчу літературу...

Далі