Звернення Української Центральної Народної Ради до громадян Карпатської України у зв’язку з призначенням генерала Прхали третім міністром Карпатської України

ДО ВСІХ СІЛ ТА МІСТ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
Українці! Громадяне Карпатської Української Держави!

Дня 16 січня 1939 р. президент Федеративної Держави др. Гаха іменував третього міністра уряду Карпатської України – чеха ґен. Прхалу. Це іменування є нарушениям прав Українського народу та його волі організувати самостійно власне життя. Цим актом Прага підриває основи конституції, нівечить здобуту нами самостійність, встановлює порядок шкідливий Карпатській Україні та кидає виклик Українському Народові, встановлюючи стан, що був на протязі останніх двадцяти літ.

Сьогодні назначує нам міністра Чеха, завтра відкличе міністра Українця і так поступово ліквідуватиме наші права. Цей акт вдаряє найбільше в життьові інтереси Українського Народу, викликує гостре обурення найширших мас і ставить їх у поготівля, щоб дати гідний відпір чужинецьким наступам на волю і на самостійність нашого державного життя.
Українська Центральна Рада, Організація Народної Оборони Карпатська січ, Просвіта і всі національні товариства пройняті глибинним обуренням – закликають народні маси до готовності на все. Будемо невгнуто і до кінця боронити наше право і наш стан посідання. В тій ціли:

1. Всі Українці Карпатської України – мусять, зараз після одержання цього обіжника, гострим рішучим і негайним протестом виявити свою тверду волю.

2. Кожне село і кожне місто – мусить негайно улаштувати масове віче і видвигнути резолюції проти чехізації нашого життя та наші домагання.

В резолюціях жадайте:

а) Негайного відкликання міністра чеха з Уряду Карпатської України. Не позволимо нарушувати нашої самостійности.

б) Звільнення з урядів Карпатської України урядників, жандармів і фінансів не українців та передання всієї служби в українські руки.

в) Негайного перенесення всіх українців вояків, підстарший, старшин на Карпатську Україну і створення з них територіальної армії під українською командою. Після віча масовий похід по вулицях під нашими прапорами.

3. Ухвалені резолюції негайно переслати телеграфічно (як листовну телеграму) до Уряду Карпатської України, до Української Народної Центральної Ради і до Команди Карпатської Січі.

Терпеливість наша скінчена! Рішення Праги принімаємо як тяжку зневагу й наругу над нами!

Бойовою поставою, карною готовністю на все і неуступчивістю виборемо собі належне нам право і збережемо свою волю!
Хочемо і будемо самі собою кермувати! Геть з чехами! Геть з наїздом! Геть з неволенням українського народу! Хай живе самостійна Карпатська Україна гарантована федеративною конституцією!!!

Джерело: ДАЗО. – Ф. 18. – Оп. 3. – Од. зб. 105. – Арк. 7. Машинопис.