6.03.1939 – Депеша державного секретаря МЗС ЧСР І. Крно представництвам закордоном щодо реорганізації карпатоукраїнського уряду.

Берлін, Париж, Лондон, Рим, Варшава, Будапешт, Бухарест
6.ІІІ.39, 18.00 год.
A D Z

Вих. № 219-225/39
Виправлено: 6.ІІІ. 19.30 год. Мелінгер
№ акції 34.711 / 39 А

Міністр Ревай сьогодні замінений на депутата Клочурака для полегшення внутрішньої консолідації. Волошин залишається, новий міністр знову українського напрямку, тож попередня лінія залишається. Це зміна осіб, а не режиму. Повідомте про реакцію. Слідкуйте уважно за розвитком проблеми польсько-угорського кордону й одразу повідомляйте.

Для Варшави та Будапешта! – Підкреслити спроби обмежити інциденти проти сусідів.
Крно

Archiv MZV. Fond 35. Telegramy došlé a odeslané I, Berlin, Pařiž, Londyn, Řím, Varšava, Budapest, Bukarešt, 1939. Оригінал. Машинопис. Переклад із чеської.

Депеша державного секретаря МЗС ЧСР І. Крно щодо реорганізації карпатоукраїнського уряду

Депеша державного секретаря МЗС ЧСР І. Крно щодо реорганізації карпатоукраїнського уряду

Джерело: Пагіря О. Карпатська Україна в документах Другої Чехо-Словацької республіки: у 2 кн. / перекл. із чеської Ірина Забіяка; картограф Дмитро Вортман. – Львів: Україна Модерна; Видавництво Українського Католицького Університету, 2020.