План польського Генерального штабу щодо здійснення нової диверсійної операції на території Підкарпатської Русі

Проект диверсійного плану на Підкарпатській Русі

Загальний план

У зв’язку з відмовою Угорщини збройним шляхом зайняти решту Закарпатської Русі, а також через прийняття нею нового способу домагання приєднання цих земель, тобто, виключно дипломатичним шляхом, існують побоювання, що у процесі конкретного розв’язання питання існуючі зараз проугорські настрої місцевого населення можуть з часом ослабнути, а три основних чеських політичних фактори, якими є українофільський уряд Волошина, вплив Праги і військово-політичний режим, можуть на цьому тлі стабілізуватися і зміцніти морально і організаційно.

У той час Угорщина втратила би важливий політичний козир у вигляді постійних заворушень на Русі, підбурюваних зараз ще й диверсійними загонами.

З моменту ліквідації бойових підрозділів, які вторгаються ззовні, слід замінити їх чимось іншим, що опирається на нові принципи і нову організаційну систему, а саме:

а) використання місцевих факторів у спеціальних бойових, диверсійних і пропагандистських операціях;

б) використання цінного людського елементу, який знаходиться у даний час на території, зайнятій Угорщиною, для створення бази для навчання, керівництва і постачання;

в) створення оперативного штабу, до складу якого увійшли би, окрім місцевого керівництва, польські та угорські спеціалісти.

1. Завданням нової організації було би:

а) продовження саботажної діяльності, направленої проти чеських властей;

б) знищення комунікацій, які ведуть на Русь зі Словаччини і Румунії;

в) розгортання пропаганди різними способами і засобами, а також використання настроїв у власних інтересах.

2. Організації на території Русі

Тут можна використати людей, об’єднаних в існуючі руські організації з винятковою проугорською орієнтацією, а саме: АЗС (Автономний Землеробський Союз) і РНАП (Руська Національно-Автономна Партія).

Керівником АЗС – партії Бродія – є зараз депутат парламенту д-р Павло Косей, який мешкає у Тячеві, а у РНАП на місце Фенцика призначено суддю з Севлюша д-ра Омеляна Міша.

Головним завданням цих організацій може стати:

а) підтримка серед місцевого населення національної карпато-руської свідомості, а разом з тим активна та пасивна протидія пропаганді українізації;

б) непризнання теперішнього українофільського уряду і представлення колишнього міністра Бродія як дійсного міністра і виразника волі карпаторуського народу (плебісцит), великого патріота і національного мученика;

в) організація селянських бунтів і заклики до опору властям з використанням елементів наявного голоду і ненормальної економічної ситуації у краї;

г) залучення надійного і цінного людського елементу до абсолютно законспірованої бойової диверсійної організації з метою здійснення на території Русі актів саботажу, направлених проти чеських властей (напади на пости жандармерії, знищення комунікацій і доріг, розпалювання пожеж, здійснення замахів тощо);

д) використання диверсійних загонів для знищення комунікацій з Румунією і запобігання поставок з Румунії продуктів харчування для чеського війська;

є) усна пропаганда ідеї приєднання решти земель до Угорщини на виконання гасла “незалежності Підкарпатської Русі” у супроводі розповсюдження листівок.

Оскільки ані обидві організації, ані їх керівництво не мають наміру і відповідним чином не підготовлені для виконання вказаних вище завдань, належить перш за все дати їм можливість і час для виконання цілого ряду підготовчих робіт, пов’язаних з підготовкою апарату. З цією метою необхідно висувати відповідних осіб на керівні посади, що можна здійснювати за допомогою консула Халупчинського, як такого, що найкраще орієнтується у місцевих умовах, з наступним навчанням їх конспірації та спеціальним предметам.

3. Організації в Ужгороді та Мукачеві

З моменту зайняття частини території Русі угорськими військами ряд членів АЗС і РНАП залишилися на угорській стороні. Між іншими там залишилися відомі та дуже цінні політичні діячі, наприклад, Возарі з Мункача і д-р Раух з Ужгорода, а також священик Марина, котрий має великий вплив на молоді греко-католицькі клерикальні кола. Цих і інших людей можна, після попереднього навчання конспірації, використати для:

а) підготовки керівних регіональних кадрів в галузі бойової і суспільно-політичної діяльності (вишкіл і інструктаж);

б) використання і доставки диверсійних і пропагандистських матеріалів;

в) облаштування спеціальної пропагандистської радіостанції, яка б транслювала свої передачі на Русь з угорської прикордонної території;

г) зв’язку з територією і польськими та угорськими чинниками (об’єднаний штаб).

4. Об’єднаний штаб

Об’єднаний штаб для координації усієї диверсійної, бойової та пропагандистської роботи міг би розміститися на угорській території, десь неподалік від теперішнього угорсько-чеського кордону на Русі.

5. Бази зв’язку і інформації

З інформаційними цілями і для забезпечення зв’язку можна використати:

а) приміщення польського консульства в Унгварі (зв’язок з Варшавою за допомогою шифру; залучення консула Халупчинського, який досконало знає регіон і людей, можливість використання 1 польського офіцера як працівника консульства);

б) представництво консульства у Севлюші (передача усієї інформації з території Русі телеграфом та можливість зв’язку з представниками місцевих організацій);

в) створення інформаційної бази на кордоні Русі з Румунією на території Мараморош-Сігету силами польської організації, існуючої в Румунії, з завданням точного інформування про транспортні поставки з Румунії продовольства і обладнання для чеського війська.

Джерело: Самус П., Бадзяк К., Матвеев Г. Акція “Лом”… – С. 236-239. Переклад з польської.