Заява Головної Команди Карпатської Січі з приводу поширення вісток про існування “Українського військового легіону” в Карпатській Україні

ДО ЗАГАЛЬНОГО ВІДОМА!
Ворожі до Української справи чинники – поширюють фальшиві та провокаційні вістки, мовляв, існує в Хусті якийсь “Український військовий легіон”, що підготовляє воєнну виправу проти сусідніх держав.

Офіціяльно комунікуємо, що на Карпатській Україні існує тільки Організація Народної Оборони Карпатська Січ, яка ніякої збройної виправи проти сусідніх держав не підготовляє.

Головна Команда
Організації Народньої Оборони
Карпатської Січі
Д. Клемпуш

Джерело: Наступ (Хуст). – 1939. – 9 лютого.