14 березня 1939 p. – Декларація Августина Волошина по радіо з проголошенням незалежності Карпатської України

ГРОМАДЯНИ Й ГРОМАДЯНКИ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ!

Рішенням словацького сойму була проголошена незалежність Словаччини. Тим була змінена й міжнародна ситуація Карпатської України, яка рішенням нашого Сойму буде ще офіційно проголошена незалежною державою.

До остаточного рішення Сойму наша влада вже тепер цю нашу незалежність проголошує.

Склад уряду Незалежної Карпатської України такий: Прем’єр -Д-р Августин Волошин; заграничні справи – Юліян Ревай; внутрішні справи – Д-р Юрій Перевузник; господарство – Степан Клочурак; фінанси й комунікація – Д-р Юлій Бращайко; здоров’я й соціяльна опіка – Д-р Микола Долинай.

Нова Свобода м. Хуст. – 1939.- 16 березня.

Стерчо П. – Карпато-Українська Держава. -Торонто, Канада, 1965. – С 134.

*  *  *

14 березня 1939 р. – Лист канцелярії влади Карпатської України в Празі дипломатичній місії США в Празі про проголошення незалежності Карпатської України

КАНЦЕЛЯРІЯ ВЛАДИ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ В ПРАЗІ
4.598 Прага, 14 березня 1939

Його Ексцеленція Високодостойний ВІЛБУР ДЖОН КАРР
Дипломатична Місія ЗСА, ПРАГА.
Ексцеленціє:

В моїй компетенції повноважного заступника Карпатської України маю честь повідомити Вашу Ексцеленцію про наступне:
Після того, як Словаччина проголосила повну незалежність, Чехословацька республіка перестала існувати. Тому Карпатська Україна проголосила себе повністю незалежною на основі Мюнхенських рішень, які торкаються права самовизначення карпато-українського народу, так само як і завдяки Віденському арбітражу.

Карпато-український народ жадає Вождя німецької нації та уряд німецької держави не відмовити у виявленню їхнього суверенного захисту незалежної Карпатської України.

За дорученням Прем ‘єр-міністра уряду Карпатської України

(підпис) Ю. Ревай, міністр

За канцелярію уряду Карпатської України в Празі:
В. Шандор, канцлер Тернистий шлях… – С. 247.