Прем’єр Карпатської України звернувся до вояків, що відходять додому:

“При цій нагоді, як голова Уряду Карпатської України, почуваю обов’язок, щоб Вам усім подякувати іменем влади Карпатської України за Вашу вірну і тяжку службу, яку Ви всі чесно виконували для нашого краю, Карпатської України, і для нашої спільної, федеративної держави, Чехо-Словацької республіки.

Складаю подяку всім карпатським Українцям, що були готові життя своє положити за нашу волю, за нашу рідну мову, за нашу рідну культуру і за наше право на життя, що ніким не може і не сміє бути стоптане…

В цій хвилі згадую з глибоким зворушенням всіх тих, що за наш край і нашу державу пожертвували своє життя. Були між ними українці, чехи і словаки. їх пам’ять заховаємо в наших серцях на всі часи.
Тим старшинам і підстаршинам і воякам, що за нашу волю в Карпатській Україні проливали свою кров, але все ж таки врятували своє життя, дякую зокрема і запевняю їх, що ані наша влада, ані цілий наш народ їх не забуде й не лише словами, але й чинами виявить їм глибоку вдячність”.

Джерело: Бюлетень пресової служби Карпатської України. Хуст, 27 лютого 1939. ДАЗО. – Ф. 19. – Оп. 3. – Спр. 970. – Арк. 19.