ПАНЕ ГЕНЕРАЛЕ

Я повідомив Вас, що Ваше іменування міністром Карпатської України (Підкарпатської Руси) було переведене проти мого протесту та що Ваше іменування є нарушениям конституції Карпатської України (Підкарпатської Руси) тому, що сталося без згоди карпато-української влади і без співпідпису декрету з боку премієра Карпатської України (Підкарпатської Руси). Незаконність Вашого іменування полягає також в тому, що членом краєвої влади були Ви іменовані помимо того, що не маєте краєвої приналежности.

Це нарушения автономних прав Карпатської України (Підкарпатської Руси) викликало велике обурення між карпато-українським населенням. Свідчить про це стихія демонстрацій, які дуже згіршили дотепер на загал добрі відносини між карпато-українським населенням а чеським урядництвом Карпатської України (Підкарпатської Руси). Невідповідність того кроку узнала також чеська рада в Хусті, яка заявила, устами своїх відпоручників, що Ваше іменування вважає рішенням нещасливим, та що коли б її питали, ніколи б такої розв’язки питання третього міністра не допоручила.

Про це все інформував я п. Президента Рспубліки та празьку владу з тим, що на знак протесту я і п. міністр Ревай не будемо брати участи в засіданнях ради міністрів центральної влади, доки питання Вашого іменування не буде полагоджено способом для нас вдовольняючим.

Мусите узнати, що співпраця з Вами у правительстві Карпатської України (Підкарпатської Руси) за таких обставин є неможливою, хоч би з огляду на становище, яке займає супроти Вас предсідник правительства, в якому мали б Ви бути членом. Пригадую, що функція міністра не є функцією державного урядовця чи вояка, який виконує розкази, але справою політичного характеру.

Тому сподіваюся, що з того мого становища до Вашої участи у правительстві Карпатської України (Підкарпатської Руси) витягнете яко політик одиноку можливу консеквенцію.

Коли б Ви не вважали ту розв’язку з причин, яких я не предвиджую за можливу, думаю, що Вашим обов’язком є в інтересі нашої федеративної держави та доброї приязни чеського та українського народу інформувати особисто п. Президента Чесько-Словацької Республіки про відносини, які склалися через Ваше іменування третім міністром Карпатської України (Підкарпатської Руси).

З тої причини взиваю Вас, негайно виїхати до Праги і зложити п. Президенту Республіки об’єктивний реферат про ситуацію, зв’язану з Вашим іменуванням.

З пошаною до Вас

Предсідник правительства
Карпатської України:
А. Волошин в[ласною] р[укою].
Пан армадний генерал
Лев Прхала
в Xусті.

20 січня 1939 р. м. Хуст

Джерело: 20 січня 1939 р. – Лист прем’єр-міністра уряду Карпатської України А. Волошина генералу чехословацької армії Леву Прхалі з приводу призначення його міністром в уряді Карпатської України. Карпатська Україна (1938-1939). Збірник документів і матеріалів. – Ужгород: Карпати, 2009. – С 134-136.