29 червня 1945 p. – Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну

Президія Верховної Ради Союзу РСР і Президент Чехословацької Республіки, сповнені бажання, щоб народи Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацької Республіки жили у вічній і щирій дружбі, щоб їм у взаємному близькому співробітництві було забезпечено щасливе майбутнє, вирішили з цією метою укласти Договір і визначили своїми Уповноваженими:

Президія Верховної Ради СРСР – Вячеслава Михайловича Молотова, заступника Голови Ради Народних Комісарів Союзу РСР і Народного Комісара Закордонних Справ Союзу РСР;

Президент Чехословацької Республіки – Зденека Фірлінгера, Голову Ради Міністрів, і Володимира Клементіса – статс-секретаря Міністерства Закордонних Справ, які, обмінявшись своїми повноваженнями, визнаними у належній формі і в повному порядку, погодились про таке:

Стаття 1
Закарпатська Україна (що носить, згідно з Чехословацькою Конституцією, назву Підкарпатська Русь), яка на підставі Договору від 10-го вересня 1919 року, укладеного в Сен-Жермен ан Ле, увійшла як автономна одиниця в межі Чехословацької Республіки, возз’єднується в згоді з бажанням, проявленим населенням Закарпатської України, і на підставі дружньої угоди обох Високих Договірних Сторін, з своєю споконвічною батьківщиною – Україною і включається до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Кордони між Словакією і Закарпатською Україною, які існували до дня 29 вересня 1938 року, стають, з внесеними змінами, кордонами між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою згідно з картою, що додається.

Стаття 2
Цей Договір підлягає затвердженню Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацьких Національних Зборів.

Обмін ратифікаційними грамотами буде зроблений в Празі.

Цей Договір складений у Москві, в трьох примірниках, кожний російською, українською і словацькою мовами. При тлумаченні всі три тексти мають однакову силу.

За уповноваженням Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік В. Молотов.

За уповноваженням Президента Чехословацької Республіки

Зд. Фірлінгер, В. Клементіс. Радянська Україна. – 1945. – 30 черв. – № 129 (7705).

Джерело: Карпатська Україна: Документи і матеріали. Хроніка подій. Персоналії. У двох томах. – Том І. Карпатська Україна: Документи і матеріали / Упорядкування – Довганич Омелян … – Ужгород: ВАТ “Видавництво “Закарпаття”, 2009.