10 лютого 1939 р. м. Хуст. Проголошення Всеукраїнської народньої ради до усього українського народу

ВЕЛИКИЙ НАРОДЕ УКРАЇНСЬКИЙ!

В нинішній важливий і відповідальний час звертаємося до Тебе із цим нашим словом.

Над нашою Батьківщиною, многострадальною Україною, заясніла радісна зірка Свободи.

Правда, ще хвилюють густі тумани над широкими степами України, ще ворог лютує й кров ллється, але на малім окрайчику Землі Української, в Карпатах лісистих повстала маленька держава українська – Карпатська Україна, – у звязку Федеративнім з державою Чехо-Словацькою.

Карпатська Україна повстала до життя в наслідок перемоги великого гасла людскости – права кождої нації на своє вільне життя.

За це гасло народ Український боровся сотні років і тяжко стікав кров’ю останніх два десятки літ, але змагання його не пішли на марне. Нині це гасло стало двигуном світової політики: великі й сильні держави європейські й видатні мужи сучасности поставили це гасло в основу свого поступовання політичного.

У зв’язку з цим, справа України, як ніколи раніше, стала високо актуальною: про неї пишуть нині часописи цілого світу, над нею радять найвидатніші політики чужоземні, її страхаються гнобителі України.

Щож в цих умовах, під теперішню хвилю, маємо робити ми, Українці?

Відповідь на це одна: наш великий і святий обов’язок перед Батьківщиною й перед історією – не занедбати цей виключний момент й довести боротьбу до кінця. Мусимо подвоїти й потроїти наші намагання, мусимо стати на висоті подій, а для цього мусимо порозумітися й об’єднатися.

Прийшла історична доба, коли народи й держави закидають розподіл на партії та стани, бо це шкодить державі.

Тим більше ми, Українці, що ще маємо будувати державу, повинні сказати собі: геть партійна нетерпимість, геть розподіл по землях, геть боротьба авторитетів та гуртків! Усі до праці, до братерської згоди во ім’я визволення народу нашого з під нечуваного гніту, всі до карности й до послуху во ім’я здвигнення великої й могутньої Держави Української.

Книги: Степан Пап. Велика боротьба

Во ім’я цієї високої ідеї, під тиском преважних і далекосяглих політичних подій, улягаючи історичну ходу річей, рішились ми, Українська Центральна Народня Рада Карпатської України, в порозумінню з чинниками українськими, взяти на себе велике завдання – довершити організацію сил українських в одно ціле і тому

УХВАЛИЛИ:

В цей історичний момент покликати до великого діла будівництва державности української видатних і заслуженних представників національного життя з ріжних земель українських і тим дати почин до створення Всеукраїнської Народньої Ради, як загальнонаціонального осередку усього світового українства.

Так сталося й нині уконституовано Всеукраїнську Народню Раду.

Новостворена Рада проголошує урочисто, що головним її завданням буде змагатись, аби народ український здобув те становище, яке належить йому, як великому народови.

Для осягнення цього закликаємо об’єднатися навколо Всеукраїнської Народньої Ради усіх українців, розпорошених по цілому світі, без різниці походження, політичних переконань, віри та освіти.

Усі Українські Землі, де це є нині можливе, а також усі осередки еміграції у Європі, Америці та Азії мають обрати до Ради, згідно зі статутом своїх делегатів.

Заявляємо – далі – що, зродившись внаслідок невідкличної вимоги хвилі, Народня Рада визнає себе за тимчасову і зложить свої уповноваження при першій можливості скликання загальнонаціонального з`їзду. Беремо на себе великий тягар відповідальности лише з огляду на конечність національну, в добрій вірі в добру волю й патріотизм українських людей.

Нині, розпочинаючи свою діяльність, Всеукраїнська Народня Рада подає до загального відома й виконання наступне:

1. По всіх державах, де мешкають Українці, мають повстати, згідно зі статутом, Краєві й Місцеві Народні Ради. Всеукраїнська Рада закликає, щоб вони були організовані можливо скоріше і приступили до праці.

2. Народня Рада широко одчиняє двері усім, що бажають працювати для добра України. Тому Рада закликає тих громадян, що мають свої пропозиції чи побажання в ріжних національних справах, зголоситити … на письмі до Всеукраїнської Народньої Ради (через Місцеві і Краєві Ради).

Повставши до життя з метою виконання невідкладних завдань Всеукраїнська Народня Рада, одначе, з цілою виразністю зазначає, що ніяка праця не можлива без відповідних коштів. У першу чергу є потрібна допомога молодій державі нашій – Карпатській Україні, тому Народня Рада одразу ж урочисто проголошує своє рішення про встановлення ВСЕНАРОДНЬОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ДАТКУ. А саме:

1. Однині кождий українець й українка, – де б вони не жили, по всіх державах та країнах світу, – що досягли 20 літ життя та мають самостійний заробіток, вплачують всенародній національний даток.

2. Даток встановлюється : а/ одноразовий і б/ щорічний.

Одноразовий даток встановлюється на допомогу Карпатській Україні і виносить один доляр американський. Вплачується негайно по цім проголошенню. Заможні громадяне встановлений даток можуть збільшити добровільною жертвою. Щорічний даток буде проголошений окремо.

3. Краєві і Місцеві Народні Ради негайно приступають до збору одноразового датку, залишаючи з нього 20% в розпорядження Краєвої й 20% – Місцевої Ради на видатки по збору. Ради подбають, щоб не було жадного українця на підлетів їм терені, який не знав би й не виконав свого національного обов’язку.

НАРОДЕ УКРАЇНСЬКИЙ!

Перживаємо момент історичний. Над нами заясніла зоря свободи. Справа Українська вийшла на широкий форум политичний. На нас дивиться цілий світ. Будьмо ж мудрі, сильні, обережні. Меньше слів, – більше діла ! Кождий на своїй стійці виконуй свій обовязок! А плянова спільна праця, організованість та послух дадуть нам непереможну міць. До цієї праці, до жертвенности, до посвяти ми кличемо Тебе сьогодня, НАРОДЕ УКРАЇНСЬКИЙ, а кріпко віримо, що у новім великім бою нація Українська героїчно переможе і стане твердою … на тисячолітних горах Золотоверхого, сонцем свободи осяяного Київа!

Дано 10 лютого 1939 року В місті Хусті, в Карпатській Україні.
Проголосити по радіо.

ПІДПИСИ

Джерело: ДАЗО. – Ф. 3. – Оп. 3. – Спр. 65. – Арк. 160 – 163 . Копія.
Карпатська Україна (1938-1939). Збірник документів і матеріалів. – Ужгород: Карпати, 2009. – С 159-162.